Zapraszamy do składania ofert

 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty na przetarg nieograniczony na dostawę: Dostawa oleju opałowego typu L (lekki), węgla orzech min. 26MJ/kg oraz dostawę artykułów spożywczych.

Szczegóły na stronie bip.mrocza.pl -> LINK