Bliskie spotkania z kulturą i sztuką

16 grudnia w świetlicy wiejskiej w Samsieczynku odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn.

 „Bliskie spotkania z kulturą i sztuką poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych, animacyjnych i rękodzielnictwo – ETAP II” uwieńczone wystawą prac  młodych artystów. 

Projekt złożony przez Towarzystwo Rozwoju Ziemi Mroteckiej w ramach konkursu  w zakresie "kultura i dziedzictwo narodowe" uzyskał dotacje ze Starostwa Powiatowego w Nakle n. Not. w wysokości 2 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 9 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Samsieczynek i Drążno  oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Projekt trwał od marca do  grudnia.

Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z sołectwa Drążno i Samsieczynek. Uczestnicy spotykali się dwa razy w tygodniu na zajęciach z rzeźby pod kierunkiem Andrzeja Brzóska oraz na zajęciach animacyjnych pod kierunkiem Magdaleny Murach.

Podczas zajęć dzieci i młodzież  aktywnie brały udział w zajęciach, rozwijając swoje pasje i zainteresowania.  

Dzięki realizacji projektu osiągnięto zakładane cele, tj. m.in. rozwijanie zdolności manualnych wśród uczestników, integrację dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie kultury i sztuki czy wskazywanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Rezultatem realizacji projektu są prace rzeźbiarskie i  plastyczne wykonane przez dzieci i młodzież, które można było podziwiać podczas wystawy zorganizowanej w ramach podsumowania. 
Spotkanie zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz mamy dzieci uczestniczących w zajęciach.