Odbył się VII Rodzinny Rajd Rowerowy „Kolumb"

Odbył się na VII Rodzinny Rajd Rowerowy „Kolumb”. Organizatorami byli: Stowarzyszenia Katolickiego „Rycerze Kolumba”, Stowarzyszenia „Nasza Gmina Sicienko” oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mroczy