Gminny konkurs Palm Wielkanocnych

 

Organizator:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Mroczy

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

  • propagowanie tradycji, zwyczajów i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi
  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy ludowej
  • kształtowanie zainteresowań kulturą ludową oraz plastyką obrzędową
  • stwarzanie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikających zwyczajów własnoręcznego robienia palm.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs adresowany jest do członkiń kół gospodyń wiejskich i sołectw działających na terenie Miasta i Gminy Mrocza
  • każde koło wykona po 10 palm z regionu Krakowa ( Małopolska) i Krajny
  • prace zgłoszone do konkursu powinny być zaopatrzone w czytelnie napisaną metryczkę z nazwą koła, sołectwa oraz imieniem, nazwiskiem przewodniczącej koła.

 

Palm Sunday in Poland2. mpng 

 

 

 

 

Sposoby wykonania 

Powinna być wykonana z naturalnych materiałów takich jak: pęki witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych zwieńczone czubem z bazi z jedliny, bibułkowych barwnych kwiatów i wstążek.

Niedozwolone jest użycie materiałów sztucznych.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie regulaminu.

Nie będą przyjmowane palmy, zakupione w sklepach lub na straganach.

 

Miejsce i termin przyjęcia prac.

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Mrocza, ul. Sportowa 1

23.03.2015r. godz.13.00

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 29 marca ( niedziela) podczas organizowanego tradycyjnego „Śniadania Wielkanocnego pn. „Region Krakowski na Krajnie” w Sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, godz. 12:30.

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Głównym kryterium oceny prac będą:

  • walory artystyczne i estetyczne, pomysłowość
  • zgodność materiału i sposobu wykonania z ludowymi tradycjami

 

Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za udział