75 Otwarte Mistrzostwa w Szachach Klasycznych

75 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych
Mrocza, dnia 1-2.10.2022 r.


1. Cel mistrzostw:

Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych
w 2022 roku.

– Promocja walorów turystycznych i kulturowych
Miasta i Gminy Mrocza.

Popularyzacja Królewskiej Gry na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Integracja środowiska szachowego w regionie.

– Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

2. Organizator:
– Urząd Miasta i Gminy w Mroczy

– Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.

– Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

– Klub LUKS Feniks Mrocza

3. Termin:
Turnieje OPEN A i B odbędą się w dniach 1 2 października 2022 r. od godziny 10.00.

Turniej C Szansa na kategorię” odbędzie się w dniu 1 października 2021 r. od 10.00.

Pierwszy dzień zawodów 1.10.2022 r.:

Weryfikacja uczestników Turniejów
A, B i C w dniu 1.10.2022 r. w godzinach 08.00 09.50.

Odprawa techniczna
09.50.

10.00
rundy I III OPEN A; rundy I-IV OPEN B oraz rundy I-V Turnieju C Szansa na ka-
tegorię”.

Drugi dzień zawodów 2.10.2022 r.

od godziny
09.00 – rundy IV-V turnieju OPEN A oraz rundy V-VII turnieju OPEN B.

4. Miejsce:
Zawody odbędą się w Hali Sportowo Widowiskowej w Mroczy przy ul. Marszałka
Piłsudskiego 4.

Na miejscu organizator zapewnia bar kawowo-herbaciany

5. Koszt i warunki uczestnictwa:
– Wpisowe do
Turnieju OPEN A wynosi 100 zł (juniorzy – 90 zł), do Turnieju OPEN B 80
zł
(juniorzy – 70 zł). Wpisowe zawiera opłaty do FIDE.

– do
Turnieju C Szansa na kategorię” 20 zł

– Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na wiek, płeć, przynależność
klubową czy miejsce zamieszkania.

6. System rozgrywek i tempo gry:
W ramach 75 Otwartych Mistrzostw Województw Kujawsko-Pomorskiego, planuje się przepro-
wadzić następujące zawody:

Turniej OPEN A gdzie mogą startować zawodnicy posiadający II kategorię szachową
PZSzach lub wyższą
(1800 <) bez ograniczeń.

Tempo gry 90 minut
na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwaj-
carskim
.

Wpisowe
do zawodów wynosi 100 zł (juniorzy – 90 zł), w tym opłata do FIDE

Turniej
jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych.

Turniej OPEN B gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie II kategorię
szachową PZSzach lub niższą
(1800 >).

Tempo gry 60 minut
na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwaj-
carskim
.

Wpisowe
do zawodów wynosi 80 zł (juniorzy – 70 zł), w tym opłata do FIDE.

Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych.
W turnieju jest możliwość zdobycia
II i III kategorii szachowej

Turniej C
Szansa na kategorię” gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksy-
malnie IV kategorię
szachową lub amatorzy bez kategorii.

Tempo gry 30 minut
na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwajcarskim.

Wpisowe
do zawodów 20 złotych

Turniej
nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

W turnieju jest możliwość zdobycia
IV i V kategorii szachowej

– W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, Turnieje A i B zostaną połączone w jedną grupę, przy

czym obowiązywać będzie wpisowe z Turnieju
OPEN A 100 zł (juniorzy – 90 zł), z uwagi na opłaty do
FIDE.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronie ChessManager, a także
na adresie mailowym sędziego głównego zawodów
Mirosława Kozielskiego (miroslaw.koziel-
ski@gmail.com
, tel.: 695-642-369) przyjmowane będą do dnia 30.9.2022 r. do godziny 7.00.

W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną katego-
rię szachową.

Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Ocena wyników:
– W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni
Bucholz,
pełny Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek
.

– W razie zmiany systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następują

ca:
Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

9. Nagrody:
Turniej OPEN A Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody finansowe:

·
I miejsce 400 zł,

·
II miejsce 300 zł,

·
III miejsce 200 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).

Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.

Najlepsza kobieta otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową.

Turniej OPEN B Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody finansowe:

·
I miejsce 200 zł,

·
II miejsce 150 zł,

·
III miejsce 100 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).

Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.

Najlepsza kobieta otrzyma puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Turniej C Szansa na kategorię” Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary oraz
nagrody rzeczowe:

Miejsca IV-X również nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki do wyczerpania za-
pasów.

Nie wliczając wpisowego, łączna pula nagród finansowych i rzeczowych wynosić będzie

ok.
1.000 zł),

10. Sprawy organizacyjne:
Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest
ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

– Zapisując się do zawodów i biorąc udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarza-
nie ich danych osobowych w ramach programu ChessManager do celów przeprowadzenia mistrzostw

(imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto lub klub) oraz publikację ich wizerunku w poturniejowych fo
torelacjach z imprezy.

– Podczas zawodów organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem

COVID-19 w postaci środków dezynfekujących. Konieczność noszenia maseczek nie będzie egzekwowa-

na i wybór ten pozostawia się uczestnikom Mistrzostw.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich spraw-
nego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.

Dostępna baza noclegowa (uczestnicy zawodów organizują sobie noclegi we
własnym zakresie):

Przystań Wodna w Nakle nad Notecią, ul. Notecka, tel. 660-782-490

Hotelik ZACISZE, ul. Bydgoska 1 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 385-27-07

Hotel ARTCAFE, ul. Konstytucji 2 Maja 1, tel. (0-52) 385-27-98,

Hotel & Restauracja GORZELNIA, ul. Nowa 39, Nakło nad Notecią, tel. 887-171-819

Hotel EKSPRESJA, ul. Rynek 2 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 344-77-40 lub 668-641-816,

Noclegi Katarzyna Świtalska, ul. Nowa 35, Nakło nad Notecią, tel. 660060139 lub 572391305

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!