szybkie chwilowki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

ZAPROSZENIE

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR, zgodnie z art.62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity, Dz.U Nr 243 poz. 1623 z 12 listopada 2010 r. – z późniejszymi zmianami, dla:

  1. Rocznych przeglądów technicznych budynków.
  2. Pięcioletnich przeglądów technicznych budynków.
  3. Rocznych przeglądów technicznych placów zabaw.
Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszamy na X FPPPiŻ

Mamy przyjemność poinformować, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, Kujawsko-Pomorska Chorągiew ZHP w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Bydgoszczy, organizują 16 maja 2015r. w Mroczy „X Festiwal Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej”.

Czytaj więcej: Zapraszamy na X FPPPiŻ

Jasełka u „Wesołych Misiów”

Tegoroczne spotkanie świąteczne przedszkolaków odbyło się 17.12.2014 r. w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Pani Kamila Łączna Dyrektor MGOKiR w Mroczy, która złożyła dzieciom oraz pozostałym gościom życzenia świąteczne, a także wręczyła dzieciom z grupy Wesołe Misie słodkie upominki.

Czytaj więcej: Jasełka u „Wesołych Misiów”