HISTORIA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITOSŁAWIU

Wiejski Dom Kultury w Witosławiu został wybudowany w 1961 roku ze składek funduszu zakładowego, wypracowanego przez załogę Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Witosławiu. Należy zaznaczyć, że był to pierwszy dom kultury na Pomorzu.

W jego wnętrzu znajdowała się :

sala widowiskowo-kinowa mogąca pomieścić około 250 osób, małe zaplecze dla sceny, projektor filmowy, pomieszczenie na kabinę kino-operatora, świetlica, biblioteka, czytelnia oraz klubokawiarnia i mieszkanie dla kierownika Domu Kultury. Taras budynku został ozdobiony płaskorzeźbą autorstwa bydgoskiego plastyka Stefana Górskiego. Płaskorzeźba przedstawia trzy muzy: Poezji, Teatru i Muzyki.
Pierwszym dyrektorem Domu Kultury został Andrzej Łysiak, zainicjował on również działalność Ludowego Zespołu Sportowego oraz prowadził kronikę Domu Kultury w Witosławiu tzw. Złotą Księgę.
Do roku 1989 Dom Kultury był centrum kulturalno – społecznym miejscowości. Funkcjonowały w tym czasie koła zainteresowań rozwijające różnorodne zainteresowania.
Między innymi istniało

koło taneczne, recytatorskie, teatralne, fotograficzne, gry na akordeonie, odbywały próby chóru, przedstawienia teatralne, pokazy filmów i występy iluzjonistów.

Dom Kultury w Witosławiu gościł także wielu sławnych artystów z Polski i z zagranicy, wśród których znajdowali się: popularny wówczas Vasco Dimonov z Bułgarii, Izi Korn z Czechosłowacji, Mieczysław Fogg, Hanka Bielicka, Zespół Estrady Dolnośląskiej z Wrocławia, Zespół Estrady Bydgoskiej czy w późniejszym czasie Danuta Rin.
Organizowane były dansingi, bale sylwestrowe, zabawy dla młodzieży. Hucznie wyprawiane były imieniny członków zespołu teatralno-recytatorskiego. Codziennie od 6 do 22.00 otwarta była klubokawiarnia, w której znajdowała się szafa grająca i pianino, można było wypić kawę i zjeść ciastko. Odbywały się w niej również tzw. „Podwieczorki przy mikrofonie”, czyli spotkania z pisarzami i poetami z regionu i z kraju. Podwieczorki były również okazją dla mieszkańców Witosławia do zaprezentowania własnej twórczości.

Sekcja Woklano muzyczna

Oprócz zajęć kulturalno-oświatowych w Domu Kultury w Witosławiu odbywały się również Dożynki Gminne, obchody Dnia Kobiet i innych świąt okolicznościowych oraz różnego rodzaju wystawy: archeologiczne, artystów plastyków z Bydgoszczy i fotograficzne.
W ramach Domu Kultury rozwijała się także działalność Ludowego Klubu Sportowego, w którego skład wchodziły sekcje ciężarów, lekkoatletyczna, tenisa stołowego, brydżowy i piłki nożnej. Zawodnicy wywodzący się z witosławskiego LKS-u brali udział w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Jednym ze szczególnych osiągnięć w dziedzinie sportu było Mistrzostwo Polski zdobyte przez Mieczysława Białczyka w 1969 roku na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy w rzucie oszczepem.

Jednakże z upływem kolejnych lat Domu Kultury w Witosławiu, znajdował się w coraz gorszym stanie technicznym i konieczne stało się odrestaurowanie budynku, aby mógł na nowo pełnić swą rolę kulturalno – społeczną dla mieszkańców wsi.

W 2007 r. budynek Domu Kultury w Witosławiu został kapitalnie wyremontowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Odnowa Wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego. Prace budowlane objęły rozbudowę i przebudowę Wiejskiego Domu Kultury.

Obecnie w budynku Wiejskiego Domu Kultury swoją siedzibę Filia Biblioteki Miejskiej w Mroczy. Do budynku przylega remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, a także plac zabaw dla dzieci.

image_pdfimage_print