Świetlice wiejskie

Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

L.p.Świetlica wiejskaOsoba odpowiedzialnakontakt
1.ROŚCIMINMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
2.DRZEWIANOWOMonika Rakowska501 496 681
3.DRĄŻNOKatarzyna Splitt600 839 018
4.KAŹMIERZEWOMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
5.BIAŁOWIEŻAMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
6.IZABELAAldona Michalska723 651 378
7.JEZIORKI ZABARTOWSKIEJoanna Prądzyńska510 955 954
8.SAMSIECZYNEKAlojzy Kowalski(52) 385 65 68
9.MATYLDZINBarbara Ratajczak507 258 138
10.WYRZAMałgorzata Jaranowska693 381 245
11.WIELEDorota Joachimiak697 098 473
12.KRUKÓWKOJanina Kont606 536 836
13.OSTROWOMagdalena Mróz512 110 280
14.WDK WitosławMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
15.Mrocza, ul. Śluzowa 6MGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
16.OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia"MGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
17.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicoweMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962
18.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkoweMGOKiR Mrocza504 070 518 / 696 768 962

Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.

L.p.Świetlica wiejskaJedn. miaryCena bruttoJedn. miaryCena brutto
1.ROŚCIMINdoba250,00godz.40,00
2.DRZEWIANOWOdoba250,00godz40,00
3.DRĄŻNOdoba300,00godz.40,00
4.KAŹMIERZEWOdoba250,00godz40,00
5.BIAŁOWIEŻAdoba250,00godz.40,00
6.IZABELAdoba250,00godz40,00
7.JEZIORKI ZABARTOWSKIEdoba200,00godz.25,00
8.SAMSIECZYNEKdoba250,00godz40,00
9.MATYLDZINdoba250,00godz.40,00
10.WYRZAdoba250,00godz40,00
11.WIELEdoba350,00godz.40,00
12.KRUKÓWKOdoba350,00godz40,00
13.OSTROWOdoba350,00godz.40,00
14.WDK Witosławdoba450,00godz.60,00
15.Mrocza, ul. Śluzowa 6doba450,00godz.60,00
16.OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia"doba350,00godz.40,00
17.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicowedoba300,00godz.40,00
18.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkowedoba/miesiąc80,00 / 600,00godz.40,00

Zarządzenie Nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020. – pobierz