Świetlice wiejskie

Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

Limit osób mogących przebywać jednocześnie w budynku. Poza wyznaczonym limitem mogą przebywać jedynie osoby zaszczepione.

L.P.Obiektm2Maksymalna liczba osób
1Świetlica wiejska w Rościminie11128
2Świetlica wiejska w Drzewianowie250,563
3Wiejski Dom Kultury w Witosławiu228,857
4Świetlica wiejska w Izabeli15238
5Gminny Ośrodek Kultury w Mroczy318,1380
6Świetlica wiejska w Jeziorkach Zabartowskich44,7211
7Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny w Mroczy25965
8Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Mroczy10226
9Świetlica wiejska w Białowieży11128
10Świetlica wiejska w Samsieczynku11128
11Świetlica wiejska w Kaźmierzewie11128
12Świetlica wiejska w Drążnie108,927
13Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku152,9338
14Świetlica wiejska w Wyrzy149,837
15Świetlica wiejska w Matyldzinie155,5539
16Świetlica wiejska wraz z zapleczem ornitologicznym w Wielu11128
17Hala Widowiskowo - Sportowa w Mroczy.150
18Świetlica wiejska w Ostrowie137,2434

Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.

L.p.Świetlica wiejskaJedn. miaryCena bruttoJedn. miaryCena brutto
1.ROŚCIMINdoba320,00godz.50,00
2.DRZEWIANOWOdoba320,00godz50,00
3.DRĄŻNOdoba370,00godz.50,00
4.KAŹMIERZEWOdoba320,00godz50,00
5.BIAŁOWIEŻAdoba320,00godz.50,00
6.IZABELAdoba320,00godz50,00
7.JEZIORKI ZABARTOWSKIEdoba260,00godz.35,00
8.SAMSIECZYNEKdoba320,00godz50,00
9.MATYLDZINdoba320,00godz.50,00
10.WYRZAdoba320,00godz50,00
11.WIELEdoba420,00godz.50,00
12.KRUKÓWKOdoba400,00godz50,00
13.OSTROWOdoba420,00godz.50,00
14.WDK Witosławdoba600,00godz.80,00
15.Mrocza, ul. Śluzowa 6doba600,00godz.80,00
16.OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia"doba400,00godz.60,00
17.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicowedoba400,00godz.60,00
18.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkowedoba/miesiąc100,00 / 800,00godz.50,00

Zarządzenie Nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020. – pobierz

image_pdfimage_print