Świetlice wiejskie

Uchwałą nr XXXVII/65/09 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmiany statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 81, poz. 1433) oraz uchwałą nr XXXVIII/72/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyposażenia jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza przez przekazanie w trwały zarząd mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Mrocza przekazano świetlice wiejskie w zarząd Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, wyłączając je z dniem 1 stycznia 2010r. z zarządu sołectw.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy obejmuje w zarządzie świetlice :

Świetlice wiejskie jako centra kultury mogą być miejscem organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi.  To jaka jest ich misja, wizja, cele oraz program.Informujemy, że istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy Mrocza. Informację należy wpierw zgłosić do opiekuna świetlicy, celem zarezerwowania terminu, a następnie powiadomić Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji – celem spisania umowy.

L.p.Świetlica wiejskaJedn. miaryCena bruttoJedn. miaryCena brutto
1.ROŚCIMINdoba250,00godz.40,00
2.DRZEWIANOWOdoba250,00godz40,00
3.DRĄŻNOdoba300,00godz.40,00
4.KAŹMIERZEWOdoba250,00godz40,00
5.BIAŁOWIEŻAdoba250,00godz.40,00
6.IZABELAdoba250,00godz40,00
7.JEZIORKI ZABARTOWSKIEdoba200,00godz.25,00
8.SAMSIECZYNEKdoba250,00godz40,00
9.MATYLDZINdoba250,00godz.40,00
10.WYRZAdoba250,00godz40,00
11.WIELEdoba350,00godz.40,00
12.KRUKÓWKOdoba350,00godz40,00
13.OSTROWOdoba350,00godz.40,00
14.WDK Witosławdoba450,00godz.60,00
15.Mrocza, ul. Śluzowa 6doba450,00godz.60,00
16.OHR, ul. Sportowa 1, "Stara siłownia"doba350,00godz.40,00
17.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale świetlicowedoba300,00godz.40,00
18.OHR, ul. Sportowa 1, Lokale użytkowedoba/miesiąc80,00 / 600,00godz.40,00

Zarządzenie Nr 0050.333.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 czerwca 2020. – pobierz