Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Po dokonaniu rocznego i pięcioletniego przeglądu obiektu, opracowana dokumentacja winna zawierać:

- protokół przeglądu,

- dokumentację fotograficzną,

- wersję elektroniczną protokołu przeglądu i dokumentacji fotograficznej,

- uprawnienia budowlane wg branż dla osób dokonujących przeglądu

Każde z powyższych opracowań należy złożyć w jednym egzemplarzu trwale zszyte, oddzielnie dla każdego budynku. Fakturę za wykonane przeglądy wystawić należy w 2 kopiach, a każdy przegląd ma stanowić oddzielna pozycję na fakturze.

Oferta winna zawierać:

- szczegółową wycenę przeglądów

- kserokopie uprawnień budowlanych

- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób dokonujących przeglądu

W związku z brakiem obligatoryjnego wzoru druków przeglądu, do oferty należy dołączyć wzór protokołu technicznego przeglądu budynku rocznego i pięcioletniego.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w  siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy ul. Sportowa 1, 89-115 Mrocza z dopiskiem „Oferta na wykonanie przeglądów technicznych budynków i placów zabaw będących w zarządzie i administrowaniu przez MGOKiR” lub przesłać tradycyjną pocztą do dnia 22.05.2015 r.

Załącznik nr 1

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Rocznym

LP. NAZWA OBIEKTU ADRES
1. Świetlica wiejska w Izabeli Izabela 5
2. Świetlica wiejska w Jeziorkach Zabartowskich Jeziorki Zabartowskie 7/1
3. Świetlica wiejska w Rościminie Rościmin 48
4. Wiejski Dom Kultury Witosław 33
5. Świetlica wiejska w Kaźmierzewie Kaźmierzewo 41
6. Świetlica wiejska w Białowieży Białowieża 28
7. Świetlica wiejska w Drzewianowie Drzewianowo 18
8. Gminny Ośrodek Kultury Mrocza, ul. Śluzowa 6
9. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Mrocza, Sportowa 1
10. Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny Mrocza, Sportowa 1
11. Stadion Miejski Mrocza, Sportowa 1
12. Świetlica wiejska w Drążnie Drążno 23
13. Świetlica wiejska w Samsieczynku Samsieczynek 45 A
14. Świetlica wiejska w Matyldzinie Matyldzin 41
15. Świetlica wiejska w Wyrzy Wyrza 42
16.

Świetlica wiejska wraz z

zapleczem ornitologicznym  i garażem

Wiele 4
17. Centrum turystyki Rowerowej w Krukówku Krukówko 39
18. Plac zabaw w Izabeli Izabela
19. Plac zabaw w Rajgrodzie Rajgród
20. Plac zabaw w Rościminie Rościmin
21. Plac zabaw w Witosławiu Witosław
22. Plac zabaw w Wielu Wiele
23. Plac zabaw w Białowieży Białowieża
24. Plac zabaw w Mroczy Mrocza, Ciążyńskiego
25. Plac zabaw w Mroczy Mrocza, Park Jagiełły
26 Plac zabaw w Konstantowie Konstantowo
27. Plac zabaw w Ostrowie I Ostrowo I
28. Plac zabaw w Ostrowie II Ostrowo II
29. Plac zabaw w Drzewianowie Drzewianowo
30. Plac zabaw w Krukówku Krukówko
31. Plac zabaw w Drążonku Drążonek
32. Plac zabaw w Drążnie Drążno
33. Plac zabaw w Samsieczynku Samsieczynek
34. Plac zabaw w Kosowie Kosowo
35. Plac zabaw w Modrakowie Modrakowo
36. Plac zabaw w Matyldzinie Matyldzin
37. Plac zabaw w Wyrzy Wyrza

Wykaz obiektów objętych Przeglądem Technicznym Pięcioletnim

LP. NAZWA OBIEKTU ADRES
1. Świetlica wiejska w Kaźmierzewie Kaźmierzewo 41
2. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Mrocza, Sportowa 1
3. Ośrodek Hotelowo Rekreacyjny Mrocza, Sportowa 1
4. Świetlica wiejska w Drążnie Drążno 23
5. Świetlica wiejska w Matyldzinie Matyldzin 41
6. Świetlica wiejska w Wyrzy Wyrza 42