Wypożyczalnia rowerów w Krukówku zaprasza

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy zaprasza do Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku. Od 1 maja do 30 września wypożyczalnia rowerów czynna jest na telefon zgodnie z regulaminem. Wypożyczenie jest bezpłatne. Serdecznie Zapraszamy.

Kontakt telefoniczny : 781 540 950

REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ROWEROWEGO

Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku

 1. Wypożyczane rowery wraz z osprzętem są własnością Gminy Mrocza.
 2. Sprzęt wypożycza opiekun świetlicy wskazany przez Administratora Obiektu – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy.
 3. Wypożyczalnia czynna jest w sezonie od 1 maja do 30 września.
 4. Wypożyczenie sprzętu wymaga rezerwacji telefonicznej u opiekuna świetlicy najpóźniej 1 dzień przed planowanym wypożyczeniem.
 5. Wypożyczenie roweru wraz z osprzętem jest nieodpłatne.
 6. Wypożyczenie sprzętu możliwe jest maksymalnie na jedną dobę.
 7. Wypożyczany sprzętu jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 8. Aby wypożyczyć rower należy:

-       mieć ukończone 18 lat,

-       być osobą trzeźwą

-       przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,

-       wypełnić kartę wypożyczenia  sprzętu oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni.

 1. Wypożyczający jest odpowiedzialny za użytkowany sprzęt zgodnie z warunkami regulaminu oraz Kodeksu Drogowego.
 2. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt.
 3. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.
 4. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 5. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 6. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku.
 7. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.
 8. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Jeżeli Opiekun Świetlicy uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 10. Niezwrócenie sprzętu w deklarowanym terminie traktowane będzie jako zabór mienia
 11. Każdy rower wyposażony jest w numer Policyjnego Rejestru Oznakowanych Rowerów oraz numer boczny odpowiednio:

Rower męski   M - od 1 do 5

Rower damski D - od 1 do 5

Rower junior    J -  od 1 do 5