75 OTWARTE MISTRZOSTWA W SZACHACH KLASYCZNYCH

75 Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych
Mrocza, dnia 1-2.10.2022 r.


1. Cel mistrzostw:

 Wyłonienie Mistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych 
w 2022 roku.

– Promocja walorów turystycznych i kulturowych
 Miasta i Gminy Mrocza.

 Popularyzacja Królewskiej Gry na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego,

– Integracja środowiska szachowego w regionie.

– Umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

2. Organizator:
– Urząd Miasta i Gminy w Mroczy

– Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy.

– Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy

– Klub LUKS Feniks Mrocza

3. Termin:
Turnieje OPEN A i B odbędą się w dniach 1  2 października 2022 r. od godziny 10.00.

Turniej C Szansa na kategorię” odbędzie się w dniu 1 października 2021 r. od 10.00.

 Pierwszy dzień zawodów 1.10.2022 r.:

Weryfikacja uczestników Turniejów
 A, B i C w dniu 1.10.2022 r. w godzinach 08.00  09.50.

Odprawa techniczna
 09.50.

10.00 
 rundy I  III OPEN A; rundy I-IV OPEN B oraz rundy I-V Turnieju C Szansa na ka-
tegorię”.

 Drugi dzień zawodów 2.10.2022 r.

od godziny
 09.00 – rundy IV-V turnieju OPEN A oraz rundy V-VII turnieju OPEN B.

4. Miejsce:
 Zawody odbędą się w Hali Sportowo  Widowiskowej w Mroczy przy ul. Marszałka
Piłsudskiego 4.

 Na miejscu organizator zapewnia bar kawowo-herbaciany

5. Koszt i warunki uczestnictwa:
– Wpisowe do
 Turnieju OPEN A wynosi 100 zł (juniorzy – 90 zł), do Turnieju OPEN B  80
zł
 (juniorzy – 70 zł). Wpisowe zawiera opłaty do FIDE.

– do
 Turnieju C Szansa na kategorię” 20 zł

– Wpłata wpisowego pobierana będzie w dniu zawodów przy weryfikowaniu listy uczestników.

 W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, bez względu na wiek, płeć, przynależność
klubową czy miejsce zamieszkania.

6. System rozgrywek i tempo gry:
 W ramach 75 Otwartych Mistrzostw Województw Kujawsko-Pomorskiego, planuje się przepro-
wadzić następujące zawody:

Turniej OPEN A  gdzie mogą startować zawodnicy posiadający II kategorię szachową
PZSzach lub wyższą
 (1800 <) bez ograniczeń.

Tempo gry 90 minut
 na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwaj-
carskim
.

Wpisowe
 do zawodów wynosi 100 zł (juniorzy – 90 zł), w tym opłata do FIDE

Turniej
 jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych.

Turniej OPEN B  gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksymalnie II kategorię
szachową PZSzach lub niższą
 (1800 >).

Tempo gry 60 minut
 na partię dla zawodnika na dystansie 7 rund systemem szwaj-
carskim
.

Wpisowe
 do zawodów wynosi 80 zł (juniorzy – 70 zł), w tym opłata do FIDE.

Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE dla szachów klasycznych.
W turnieju jest możliwość zdobycia
 II i III kategorii szachowej

Turniej C
 Szansa na kategorię”  gdzie mogą startować zawodnicy posiadający maksy-
malnie IV kategorię
 szachową lub amatorzy bez kategorii.

Tempo gry 30 minut
 na partię dla zawodnika na dystansie 5 rund systemem szwajcarskim.

Wpisowe
 do zawodów 20 złotych

Turniej
 nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE

W turnieju jest możliwość zdobycia
 IV i V kategorii szachowej

– W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń, Turnieje A i B zostaną połączone w jedną grupę, przy

czym obowiązywać będzie wpisowe z Turnieju
 OPEN A  100 zł (juniorzy – 90 zł), z uwagi na opłaty do
FIDE.

7. Zgłoszenia:
 Zgłoszenia ewidencjonowane będą na serwisie turniejowym na stronie ChessManager, a także
na adresie mailowym sędziego głównego zawodów
  Mirosława Kozielskiego (miroslaw.koziel-
ski@gmail.com
, tel.: 695-642-369) przyjmowane będą do dnia 30.9.2022 r. do godziny 7.00.

 W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, miejscowość, datę urodzenia, posiadaną katego-
rię szachową.

 Liczba miejsc ograniczona do 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Ocena wyników:
– W przypadku równej ilości punktów, o kolejności zajętych miejsc decydują: średni
 Bucholz,
pełny Bucholz, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek
.

– W razie zmiany systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następują

ca:
 Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

9. Nagrody:
 
Turniej OPEN A  Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody finansowe:

·
 I miejsce 400 zł,

·
 II miejsce 300 zł,

·
 III miejsce 200 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).

 Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.

 Najlepsza kobieta otrzyma puchar oraz nagrodę rzeczową.

 
Turniej OPEN B  Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody finansowe:

·
 I miejsce 200 zł,

·
 II miejsce 150 zł,

·
 III miejsce 100 zł (nagrody gwarantowane bez względu na ilość uczestników).

 Miejsca IV-X nagrody rzeczowe.

 Najlepsza kobieta otrzyma puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

 Turniej C Szansa na kategorię”  Za zajecie miejsc I-III zwycięzcy otrzymują puchary oraz
nagrody rzeczowe:

 Miejsca IV-X również nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki do wyczerpania za-
pasów.

 Nie wliczając wpisowego, łączna pula nagród finansowych i rzeczowych wynosić będzie

ok.
 1.000 zł),

10. Sprawy organizacyjne:
 Zawodnicy startują w zawodach na koszt własny lub delegujących ich klubów i w ich gestii jest
ubezpieczenie zawodnika na wypadek zdarzeń losowych.

– Zapisując się do zawodów i biorąc udział w turnieju, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarza-
nie ich danych osobowych w ramach programu ChessManager do celów przeprowadzenia mistrzostw

(imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, miasto lub klub) oraz publikację ich wizerunku w poturniejowych fo
torelacjach z imprezy.

– Podczas zawodów organizator zapewni zabezpieczenia sanitarne związane z zagrożeniem

COVID-19 w postaci środków dezynfekujących. Konieczność noszenia maseczek nie będzie egzekwowa-

na i wybór ten pozostawia się uczestnikom Mistrzostw.

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów w celu ich spraw-
nego przeprowadzenia, które zostaną ogłoszone przed 1 rundą.

Dostępna baza noclegowa (uczestnicy zawodów organizują sobie noclegi we
własnym zakresie):

 Przystań Wodna w Nakle nad Notecią, ul. Notecka, tel. 660-782-490

 Hotelik ZACISZE, ul. Bydgoska 1 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 385-27-07

 Hotel ARTCAFE, ul. Konstytucji 2 Maja 1, tel. (0-52) 385-27-98,

 Hotel & Restauracja GORZELNIA, ul. Nowa 39, Nakło nad Notecią, tel. 887-171-819

 Hotel EKSPRESJA, ul. Rynek 2 w Nakle nad Notecią, tel. (0-52) 344-77-40 lub 668-641-816,

 Noclegi Katarzyna Świtalska, ul. Nowa 35, Nakło nad Notecią, tel. 660060139 lub 572391305

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

image_pdfimage_print