Podpisano umowy

Dnia 20 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce podpisanie umowy, pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim, a dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy Marianem Wiśniewskim. Umowa ta gwarantuje dofinansowanie w kwocie 79 996,00 zł na zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w miejscowościach Drążonek i Modrakowo w Gminie Mrocza. Termin realizacji zadania do 31 lipca 2023.

image_pdfimage_print