Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

W maju Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprosił dzieci do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Dzieciństwo pełne wspomnień”. Głównymi celami konkursu było: popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i estetycznego. Do organizatorów napłynęło wiele ciekawych zdjęć ukazujących dziecięce wspomnienia.

Wyłoniono 3 najlepsze prace: należące do Zofii Wawrzyniak, Laili Jasińskiej oraz Jakuba Kulczewskiego. Przyznano jedno wyróżnienie dla małej Hani Wawrzyniak.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców będą do odbioru w biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy w dniu 16 czerwca 2020 w godzinach pracy urzędowania biura od 8:00-15:30.

image_pdfimage_print